تبلیغات
شعر پارسی - C Morgh 7
سه شنبه 14 مهر 1388

C Morgh 7

   نوشته شده توسط: محمد علی همایی    

 

 

هر روز صبح در آفریقا آهویی از خواب بیدار می شود که می داند باید

 از شیر تندتر بدود وگرنه طعمه او خواهد بود و شیری که می داند باید

 از آهو تندتر بدود و گرنه از گرسنگی خواهد مرد .

مهم نیست شیر باشی یا آهو 

 مهم این است که با طلوع آفتاب با تمام توان شروع به دویدن کنی

 

 

شادی جهان زود مبدل به غم آید

آن را که به غم شاد شود عیش مدام است

ندیدم با تو هرگز ، خویشتن را

که هر گه آمدی من رفتم از هوش

دل رقیب نسوزد از آه من چه کنم

نمی توان سگ دیوانه را وفا آموخت

میتوان خواند از جبین خاک احوال مرا

بس که پیش یار حرفم بر زمین افتاده است

شنود اگر غم من ، نه غمین نه شاد گردد

به کدام امیدواری غم خود به یار گویم

گفتی محبت کن برو ، باشد خداحافظ ولی

رفتم که تو باور کنی دارم محبت می کنم

 


page rank google پیج رانك گوگل این وب