تبلیغات
شعر پارسی - C Morgh 4
چهارشنبه 8 مهر 1388

C Morgh 4

   نوشته شده توسط: محمد علی همایی    

 

تکیه بر عهد تو کردیم و نمی دانستیم%%%%%%%کانچه نزد تو حقیر است همان میثاق است

 

  ترک ما کردی برو هم صحبت اغیار باش%%%%%%یار ما چون نیستی با هرکه خواهی یار باش

 

گر چه می دانم نمی آیی ولی هردم از شوق%%%سوی در می آیم و هر سو نگاهی می کنم

 

اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم%%%%%%%%که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است

 page rank google پیج رانك گوگل این وب