تبلیغات
شعر پارسی - پیری و جوانی(piri va javani)
دوشنبه 19 مهر 1389

پیری و جوانی(piri va javani)

   نوشته شده توسط: محمد علی همایی    

 

ریشه نخل کهن سال از جوان افزونتر است

بیشتر دل بستگی باشد بدنیا پیر را

جوانی رفت و روز پیری آمد

بلی دارد بهار از پی خزان را

شکوه از پیری کنی زاهد بیا همراه من

تا بمیخانه برم پیر ، و جوان آرم تو را

بکن تا میتوانی در جوانی فکر پیری را

بدست خود نشان دیگران ده دستگیری را

عصا از راستی هردم بگوش پیر میگوید

دگر در خواب خواهی دید ایام جوانی را


page rank google پیج رانك گوگل این وب