تبلیغات
شعر پارسی - اشک (ashk)
دوشنبه 12 مهر 1389

اشک (ashk)

   نوشته شده توسط: محمد علی همایی    

 

 

 

 

بروز وصل قدر گریه یاران شود پیدا

چمن چو گل کند خاصیت باران شود پیدا

کسی شماره کند اشک دیده ما را

که قطره قطره تواند شمرد دریا را

خوش آنکه با تو دهم شرح مشکل خود را

بگریه افتم و خالی کنم دل خود را

کاروان بار سفر بست از آن می ترسم

که کنم گریه و سیلاب برد محمل را


page rank google پیج رانك گوگل این وب