تبلیغات
شعر پارسی - C Morgh 3
سه شنبه 31 شهریور 1388

C Morgh 3

   نوشته شده توسط: محمد علی همایی    

 

 

توپ   توپ

/

 


 

چون کنم بی طاقتی سویم کم انداز نگاه

 

*********************

 

هرکه بد مستی کند ساقی میش کمتر دهد

 

در مجلس خود راه مده همچو منی را

 

******************

 

 کافسرده دل افسرده کند انجمنی را 

 

سگی را با رقیبان از ساده لوحی آشنا کردم

 

******************

 

کنون آن دو به هم یارند و من چون سگ پشیمانم


page rank google پیج رانك گوگل این وب