تبلیغات
شعر پارسی - Lak Lak
چهارشنبه 21 بهمن 1388

Lak Lak

   نوشته شده توسط: محمد علی همایی    

 

    هر شب

                     شعرهایم را میشمارم

                                                   وقتی تو را از آن کم می کنم

                                                   جز یاوه چیزی نمی ماند !!!!!!!!!

 

گفتمش دل ز لبت حسرت کامی دارد

گفت با خنده چه اندشه خامی دارد

لب چو گل تا کرد خندان ، گفتم ای بیگانه خو

آشنا کن با لبم این آشنای خنده را

خندان نشست و شمع شبستان غیر شد

رحمی به گریه های شب تار من نکرد

به لب بگوی که آن خنده نهان نکند

مرا به لطف نهان تو ، بدگمان نکند

چه زنم خنده که در عشق تو

ز دو صد گریه بود خنده ام

 

خوشبختی توپی است كه وقتی می غلطد به دنبالش می رویم و وقتی توقف

می كند به آن لگد می زنیم!!!!!

 

خدایا !

من این پایین ، بالهایم در آسمان خاک می خورند

تنها آرزویم

صعود از برج میلاد است !!!!!!!!! 


page rank google پیج رانك گوگل این وب