تبلیغات
شعر پارسی - Parasto 5
پنجشنبه 19 آذر 1388

Parasto 5

   نوشته شده توسط: محمد علی همایی    

لطفا کمی مکث کنید!!!!!!!

 

شاد زندگی کردن باعث می شود هرگز تنها نمانی

اگر روزی تنها ماندی هیچ کس جز خودت را مقصر ندان

آن چه که یک فرد افسرده را از یک فرد شاد متمایز میکند ، نوع نگرش

 او به محیط اطراف است

هیچ گاه برای تغیر روش و منش شخصیتی دیر نیست ، به شرط آن

 که ارزش ها را به خوبی بشناسی

آن که می بخشد ، خداوند او را می بخشاید

انسان های بزرگ را نه *شما* خطاب کردنشان خیلی خوشحال

می کند و نه *تو* خطاب کردنشان ناراحت

همیشه آن چنان باش که الگو قرار گیری

نه آن که از این و آن تقلید کنی

 

همه شب دست در آغوش خیالت دارم

کوریه آن که مرا از تو جدا می خواند

بدون تو شبی تنها و بی فانوس خواهم مرد

دعا کن بعد دیدار تو باشد وقت پایانم

ترسم اگر حکایت غمهای خود کنم

غمگین شوی از این غم و آن هم غم دگر

شبی مجنون به لیلی گفت ای معشوق بی همتا

تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد

آینده از آن کسی است که به زیبا بودن رویاهای خود ایمان دارد

برای بهتر شدن همه چیز ، باید بدانیم چه می خواهیم

تاس هایت را دوباره بریز

این جفت *یک*

ارزش *دو* را ندارد!

به هم نخواهیم رسید!!!!


page rank google پیج رانك گوگل این وب