تبلیغات
شعر پارسی
دوشنبه 19 مهر 1389

پیری و جوانی(piri va javani)

   نوشته شده توسط: محمد علی همایی    

 

ریشه نخل کهن سال از جوان افزونتر است

بیشتر دل بستگی باشد بدنیا پیر را

جوانی رفت و روز پیری آمد

بلی دارد بهار از پی خزان را

شکوه از پیری کنی زاهد بیا همراه من

تا بمیخانه برم پیر ، و جوان آرم تو را

بکن تا میتوانی در جوانی فکر پیری را

بدست خود نشان دیگران ده دستگیری را

عصا از راستی هردم بگوش پیر میگوید

دگر در خواب خواهی دید ایام جوانی را


دوشنبه 12 مهر 1389

اشک (ashk)

   نوشته شده توسط: محمد علی همایی    

 

 

 

 

بروز وصل قدر گریه یاران شود پیدا

چمن چو گل کند خاصیت باران شود پیدا

کسی شماره کند اشک دیده ما را

که قطره قطره تواند شمرد دریا را

خوش آنکه با تو دهم شرح مشکل خود را

بگریه افتم و خالی کنم دل خود را

کاروان بار سفر بست از آن می ترسم

که کنم گریه و سیلاب برد محمل را


چهارشنبه 6 مرداد 1389

غم دل (Ghame Del)

   نوشته شده توسط: محمد علی همایی    

 

دست آموز غم تست به از این دارش

که کسی قدر نداند دل یکتای ترا

عالم آب که بیرون رود از دل غم را

غم نداریم اگر آب برد عالم را

دلم را در غمت ز هر ویرانه ویران تر

چو دیدم دوست میدارد دلت دلهای ویران را

کوه غم بر دل نشست و آه سردی برنخواست

آسمانی بر زمین افتاد و گردی بر نخواست


شنبه 11 اردیبهشت 1389

بوسه (kiss)

   نوشته شده توسط: محمد علی همایی    

 

 

خوش آنکه ز می مست شوی بی خبر افتی

پنهان ز تو من بوسه زنم آن کف پا را

بوسیدم آن دهن را ز آنرو که گر بپرسند

بوسیده ای کجا را گویم هیچ جا را ...!

تا چند در شمار کم و بیش بوسه ای

با کودکی که هیچ نفهمد حساب را ...!

بوسه را در جامه می پیچد برای دیگران

آنکه میدارد دریغ از عاشقان پیغام را

آنکه در آئینه دارد بوسه را از خود دریغ

کی بعاشق واگذارد اختیار بوسه را ؟

بوسه بر بوسه زنم فرصت معنی ندهم

دهن تنگ تو را قافیه تنگ است امشب

 


سه شنبه 31 فروردین 1389

زلف (zolf)

   نوشته شده توسط: محمد علی همایی    

 

 

 

اگر از زلف تو یک مو بکف افتد ما را

من بموی تو کنم شرح شب یلدا را

جدا ز زلف تو حال مرا کسی داند

که بی تو می گذراند شبان یلدا را

گر افتد بدست من آن تار گیسو

کنم مو بمو داستان غمش را

گر پریشان کنی آن زلف خم اندر خم را

ترسم ای دوست که آشفته کنی عالم را

هر که زنجیر سر زلف پریروی تو دید

شد پریشان و دلش بر من دیوانه بسوخت

 

دانلود آهنگ از من بگذر(علیرضا قربانی)

غمگین چو پاییزم از من بگذر


دانلود آهنگ زیر چتر باران (علیرضا افتخاری)

دم به دم افسانه می خواند ، در کنار گوشمان باد


تعداد کل صفحات: 9 1 2 3 4 5 6 7 ...

page rank google پیج رانك گوگل این وب